Advertisement

The Ceremonial County of Gwynedd in Wales

The Ceremonial County of Gwynedd is located within Wales.

The area of Gwynedd is 1,302 Square Miles (3,371 Square Kilometres). Making Gwynedd the 24th largest county in Great Britain (out of 91) and the 2nd largest county in Wales (out of 8).

Advertisement

Map of the County of Gwynedd

Zoom LevelLatitudeLongitude
653.521968-2.164306
Cities, Towns and Villages in Gwynedd
Aberangell
Aberdaron
Aberdesach
Aberdovey
Abererch
Aberffraw
Abergwyngregyn
Abergynolwyn
Aberllefenni
Abermaw / Barmouth
Abersoch
Amlwch
Arthog
Beaumaris
Beddgelert
Benllech
Bethel
Bethel
Bethesda
Bethesda Bach
Betws Garmon
Blaenau Ffestiniog
Bodedern
Bodffordd
Bontddu
Bontnewydd
Borth-y-Gest
Botwnnog
Brithdir
Bryn Du
Bryncroes
Bryncrug
Bryngwran
Brynrefail
Brynrefail
Brynsiencyn
Brynteg
Bwlch
Bwlchtocyn
Caeathro
Caergeiliog
Caerhun
Caernarfon
Carmel
Carmel
Carreglefn
Cemaes
Chwilog
Clwt-y-bont
Clynnog-fawr
Coed Ystumgwern
Coed-y-parc
Corris
Corris Uchaf
Cricieth / Criccieth
Cwm-y-glo
Deiniolen
Dinas
Dinas
Dinas Mawddwy
Dinorwig
Dolgellau
Dwyran
Dyffryn Ardudwy
Edern
Efailnewydd
Fairbourne
Four Mile Bridge
Friog
Fryars Bay
Gaerwen
Ganllwyd
Garndolbenmaen
Garreg
Gellilydan
Glan-yr-afon
Glan-yr-afon
Glasinfryn
Groesffordd
Groeslon
Groeslon
Gwalchmai
Hafan y Mor
Harlech
Hen Bentref Llandegfan
Hermon
Holyhead
Llan Ffestiniog
Llanaber
Llanaelhaearn
Llanallgo
Llanbedr
Llanbedrgoch
Llanbedrog
Llanberis
Llanddaniel Fab
Llandderfel
Llanddeusant
Llanddona
Llanddwywe
Llandecwyn
Llandegfan
Llandwrog
Llandygai
Llanegryn
Llaneilian
Llanelltyd
Llanenddwyn
Llanengan
Llanerchymedd
Llanfachraeth
Llanfachreth
Llanfaelog
Llanfaes
Llanfaethlu
Llanfaglan
Llanfair
Llanfair Pwllgwyngyll
Llanfair-yng-Nghornwy
Llanfechell
Llanfigael
Llanfihangel yn Nhowyn
Llanfor
Llanfwrog
Llangaffo
Llangefni
Llangoed
Llangristiolus
Llangwnnadl
Llangybi
Llanllechid
Llanllyfni
Llannor
Llanrhuddlad
Llanrug
Llansadwrn
Llanuwchllyn
Llanynghenedl
Llanystumdwy
Llithfaen
Llwyn-hudol
Llwyngwril
Llynfaes
Machroes
Maentwrog
Malltraeth
Marian-glas
Minffordd
Minllyn
Moelfre
Mona
Morfa Bychan
Morfa Nefyn
Mynydd Llandegai
Mynydd Mechell
Mynytho
Nant Peris
Nantlle
Nebo
Nefyn
Niwbwrch / Newborough
Parc
Pen-y-garnedd
Pen-y-groeslon
Pencarnisiog
Penisa'r Waun
Penmon
Penmorfa
Pennal
Penrhos
Penrhyndeudraeth
Pentir
Pentraeth
Pentre Berw
Pentrefelin
Pentrefelin
Penygroes
Penysarn
Pistyll
Pontllyfni
Porthaethwy / Menai Bridge
Porthllechog / Bull Bay
Porthmadog
Portmeirion
Prenteg
Pwllheli
R Efail Estate
Rachub
Red Wharf Bay
Rh?s-y-llan
Rhiw
Rhiwlas
Rhos Isaf
Rhos-y-gwaliau
Rhoscefnhir
Rhoscolyn / Llangwenfaen
Rhosgadfan
Rhosgoch
Rhoshirwaun
Rhoslan
Rhosmeirch
Rhosneigr
Rhostrehwfa
Rhostryfan
Rhosybol
Rhyd-Ddu
Rhyd-wyn
Rhyd-y-clafdy
Rhydlios
Sarn Bach
Sarn Mellteyrn
Seion
Sling
Star
Tal-y-bont
Tal-y-bont
Talsarnau
Talwrn
Talysarn
Tan-y-coed
Tanygrisiau
Trawsfynydd
Trearddur
Trefor
Tregarth
Tregele
Tremadog
Tudweiliog
Tynygongl
Tywyn
Waun
Waunfawr
Y Bala
Y Fali / Valley
Y Felinheli
Y Ffor
Y Fron
Ynys
Yr Arwydd