The Village of Rhosllannerchrugog in the County of Clwyd

The village of Rhosllannerchrugog is located within the county of Clwyd.

Rhosllannerchrugog is situated in the Wales region of the UK and is governed by Wrexham, council.

The village of Rhosllannerchrugog is in the Flintshire and Wrexham region of East Wales within Wales.

  • Wrexham

Where is Rhosllannerchrugog is located in the UK

Share the Love - How would you describe Rhosllannerchrugog?

Map of the village of Rhosllannerchrugog in Clwyd

Dentists in Rhosllannerchrugog

Name Address Town County Postcode Telephone
NHS Dental Practices in Rhosllannerchrugog
Johnstown Dental Practice 24 High Street, Johnstown Wrexham Clwyd LL14 2SN
Rhos Dental Practice 25-27 Market Street, Rhosllanerchrugog Wrexham Clwyd LL14 1AH
List of Streets in Rhosllannerchrugog
Aberderfyn Road
Allt Ty Gwyn (Vinegar Hill)
Allt Y Gwter (Gutter Hill)
Bangor Road
Bangor Road
Bernfels Court
Berwyn
Bonc Ddu (North Road)
Bonc Wen
Bonc Wen
Brandy Brook
Brandy Brook
Bromfield Street
Bromfield Street
Bryn Avenue
Bryn Cartref
Bryn Glas
Brynhyfryd
Brynydd
Cae Daniel
Cae Richard (School Road)
Caer Eglwys
Cefn Y Wern
Cefn Y Wern
Charles Street
Clawdd Offa
Corkscrew Lane
Craigle
Culfan
Cwm Glas Park Street
Delyn
Doran
Erw Las
Erwgerrig
Ffordd Bents (Bent's Road)
Ffordd Dyfed
Ffordd Gwynedd
Ffordd Offa
Ffordd Pentre
Ffordd Pentre
Ffordd Powys
Ffordd Windsor (Windsor Road)
Ffordd Y Dderwen (Oak Road)
Ffordd Y Dug (Duke Road)
Ffordd Y Fynwent (Cemetery Road)
Ffordd Y Gardden (Gardden Road)
Ffordd Y Gardden (Gardden Road)
Ffordd Y Llyn (Pool Road)
Ffordd Y Tywysog (Princes Road)
Ffordd Y Tywysog (Princes Road)
Ffordd-Y-Gilfach (Greek Road)
Frederick Street
Gardden Court
Gatiau'r Sabl (Stablegates)
Gatiau'r Sabl (Stablegates)
Gerddi
Gerddi
Glanrafon
Glasfryn
Glasfryn
Gwalia
Gwalia
Gwynfan
Hafod Road
Hafod Wen
Heol Awstralia (Australia Street)
Heol Bronwydd
Heol Caradoc
Heol Ddyfrdwy
Heol Eifion
Heol Hafod
Heol Kenyon
Heol Maelor
Heol Offa
Heol Orsaf
Heol Y Felin
Heol Yr Afon (Brook Street)
Heol-Y-Cyngor
Heol-Y-Mynydd (Mountain Street)
Heol-Y-Mynydd (Mountain Street)
Heol-Yr-Afon (Brook Street)
High Street
High Street
Laurel Grove
Linley Avenue
Llwn Einion Road
Llwn Einion Road
Llwydiarth
Llys Derw
Llys Gwynfryn
Llys Penuel
Llys Yr Orsedd
Llys-Y-Pant
Lon Delph (Delph Lane)
Lon Grango (Grango Lane)
Lon Walker (Walkers Lane)
Lon Y De (South Lane)
Lon Y Wern (Wern Lane)
Lon Yr Ysgol (School Lane)
Maelor Road
Maelor Road
Maes Enion
Maes Glan
Maes Grug
Maes Isaf
Maes-Y-Ficerdy
Maes-Y-Gornel
Melyd Avenue
Melyd Avenue
Merlin Street
Millars Court
Moreton Avenue
Moreton Avenue
Moreton Street
Offa Street
Offa Street
Park Mews
Park Road
Park Street
Pen-Y-Wern
Penlan
Penllwyn
Pentre Felin (Jones Street)
Pentre Felin (Jones Street)
Pentre-Bychan Road
Pentredwr
Pentredwr
Penygraig
Penygraig
Plas Hafan
Plas Tirion
Rhes Y Cigydd (Butchers Row)
Rhes Y Cigydd (Butchers Row)
Rhodfa Ganol
Rhodfa'r Poplys (Poplar Avenue)
Ruabon Road
Ruabon Road
Savage Street
Smithy Lane
Snowdon Drive
Stanley Road
Stephens Lane
Stryt Clarke (Clarke Street)
Stryt Cynlas (Cynlas Street)
Stryt Ellis (Ellis Street)
Stryt Fechan (Roberts Lane)
Stryt Fechan (Roberts Lane)
Stryt Fictoria (Victoria Street)
Stryt Gobaith (Hope Street)
Stryt Las
Stryt Lydan (Broad Street)
Stryt Newydd (New Street)
Stryt Osbourne (Osborne Street)
Stryt Owen (Owens Street)
Stryt Owen (Owens Street)
Stryt Pearson (Pearson Street)
Stryt Pedr (Peter Street)
Stryt Sidney (Sidney Street)
Stryt William (William Street)
Stryt Y Bedyddwyr (Baptist Street)
Stryt Y Bonc (Bank Street)
Stryt Y Brenln (King Street)
Stryt Y Cambeliaid (Campbell Street)
Stryt Y Capel (Chapel Street)
Stryt Y Castell (Castle Street)
Stryt Y Cigydd (Butcher Street)
Stryt Y Doctor (Beech Avenue)
Stryt Y Dug (Duke Street)
Stryt Y Farchnad (Market Street)
Stryt Y Farchnad (Market Street)
Stryt Y Frenhines (Queen Street)
Stryt Y Frenhines (Queen Street)
Stryt Y Gof (Church Street)
Stryt Y Gof (Church Street)
Stryt Y Neuadd (Hall Street)
Stryt Y Weirglodd (School Street)
Stryt Y Weirglodd (School Street)
Stryt Yr Alarch (Swan Street)
Stryt Yr Alarch (Swan Street)
Stryt Yr Allt (Hill Street)
Stryt Yr Efail (Smith Street)
Stryt Yr Efail (Smith Street)
Stryt-Y-Plas (Hall Lane)
Stryt-Y-Plas (Hall Lane)
Tan Y Bryn
Tanyclawdd
Tegfan
Tegfan
The Haven
Trem Y Mynydd
Victoria Avenue
Wern Las
Worsley Avenue
Wrexham Road
Y Ffennant (Fennant Road)
Y Fron
Y Gorlan
Y Stryt Fawr (High Street)
Y Stryt Fawr (High Street)
Y-Gesail
Yale Street
Yr Erw (Hand Lane)
Yr Hobin Cast (Johnson Street)